Akıllı Telefon Kullanımındaki Artışta Düşük Fiyatlı Modellerin Etkisi

0

Akıllı telefonlar sadece günlük yaşamın değil iş yaşamının da vazgeçilmez unsurları haline gelmiştir. Son yıllarda yapılan araştırmalar, akıllı telefon kullanımının giderek arttığını göstermektedir. Artık akıllı telefonlar, sıradan mobil telefonların sağladığı özelliklerin yanı sıra, bilgisayarların yapabildiği çoğu işlemi yerine getirebilmektedir ve maliyet tasarrufu ve verimlilik başta olmak üzere işletmelere çok sayıda faydası olan aygıtlar haline gelmiştir

2011 yılı itibarıyla dünyada akıllı telefon satışları bilgisayar satışlarını geçmiş ve akıllı telefonlar bilgisayarların yerini almaya başlamıştır. 2016 yılında dünya genelindeki bilgisayar satışları 258 milyon adetle son yılların en düşük seviyesine gelmiştir.

Bilgisayar satışlarındaki bu daralmanın aksine, akıllı telefon satışları artmaya devam etmektedir. Akıllı telefon satışları 2012-2015 yılları arasında her yıl yaklaşık %26 büyüyerek yılda 1.5 milyar seviyesine yaklaşmıştır. 2015 sonrası ise büyümede yavaşlama söz konusudur ve 2020’ye kadar yılda yaklaşık %4 seviyesinde artış öngörülmektedir. Pazarın, özellikle gelişmiş ülkelerde doygunluğa ulaşması yavaşlamanın en önemli etkenidir. Henüz ilk akıllı telefonunu almamış bireylerin yoğun olduğu bölgeler, büyüme için sektörün yeni odak alanları olacaktır.

Düşük fiyatlı modellerin piyasaya girmesi akıllı telefon kullanımındaki artışın en önemli etkenlerinden biridir. 150 dolar ve altında fiyatı olan akıllı telefonların toplam akıllı telefon pazarından aldığı pay 2012 yılında %21 seviyesindeyken bu oran 2016 yılında %43 seviyesine çıkmıştır. Düşük fiyatlı modeller, tüketiciler açısından teknolojiyi çok daha erişilebilir kılmış ve bu sayede internet ekonomisi daha da ivme kazanmıştır.

Bugünden sonra rekabetin daha çok, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde yer bulacağı dikkate alındığında, bu bölgelerdeki tüketicilere ulaşmak için telefon üreticilerinin düşük fiyatlı modellere ağırlık vermeye devam edeceği düşünülmektedir.

Cevap Yaz