The Economic Approach To Human Behaviour

In Economic approach human behaviour is very important. According to their life standards, types and their preference and taste are effected consumption. Economic approach is said to be study of the allocation of material goods to satisfy…

The Judical System of France

Constitutional Court : The Constitutional Court serves as the main body for the protection of the Constitution, its tasks being the review of the constitutionality of statutes, and the protection of constitutional order and fundamental…

Constitution Of France

Constitution Of France The current constitution of France was adopted on 4 October 1958.  The Government of the French Republic is a semi-presidential system determined by the Constitution of the 1958.  The constitution of the 1958…

Türkiye’nin İhracatı Düşüşte mi?

Türkiye’nin Temmuz 2012 toplam ihracat rakamlarını incelediğimizde %5,50 bir düşüşlük yaşadığını görmekteyiz. Bu rakam geçen yılın temmuz ayına göre hesaplanmıştır ve oldukça önemli bir gerileme olmuştur. 2012 yılının 7.ayında gecen yıla…

Vicdanın “Küresel” Olması

Kapitalist ve post kapitalist dönemin özelliklerini dikkate alarak, Altan'a göre niçin küresel bir vicdana ihtiyaç duyulduğunu anlatınız. Vicdanın "Küresel" Olması ne anlama gelmektedir? Küreselleşme, çağın gelişmeleri kapsamında…