Vicdanın “küresel” Olması

Küreselleşme, çağın gelişmeleri kapsamında teknolojik olarak kendi alt yapısını oluşturmuştur, fakat küresel bireyi yani küresel vicdan odlusunu tamamlayamamıştır. Küreselleşme, tüm dünyayı kendi ilgi ve duyarlılık alanı olan küresel bireye…

Turizm Sektörünün Başlıca Özellikleri

Turizmi diğer sektörlerden ayıran özelliği onun fiziksel varlığının bir maldan çok, bir hizmet olmasıdır. Yani genellikle üretildikleri anda tüketilme özelliğinin var olması, onun fiziksel varlığının olmaması gibi nedenler turizm…

Sürdürülebilir Kalkınma Ve Yoksulluk

Kalkınma anlayışının temelinde en önemli isim insandır, insanların yaptıkları seçimler, aldıkları kararlar sürdürülebilir kalkınmayı önemli derecede etkilemektedir. Sürdürülebilir kalkınma için insanların tercihleri kısıtlı olmamalıdır.…

Mobil Telefon Pazarında Nokıa

—İçinde bulunduğumuz dönemde teknoloji severlerin en çok vakit geçirdikleri elektronik aletlerin başında şüphesiz,90’ların sonunda yaygınlaşmaya başlayan ve milenyumla birlikte büyüme ivmesi her geçen gün artan cep telefonları geliyor..Bu…

Türkiye’de Turizm Sektörü

Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler için turizm sektörü milli gelire olan katkısı, sağladığı döviz gelirleri, ödemeler dengesine katkısı ve geliştirilen iş kolları ile yaratılan yeni istihdam alanları ile ülke ekonomisine katkısı oldukça…

TCMB’nın Faiz Kararı Açıklanmıştır

Türkiye cumhuriyet merkez bankası (tcmb) para politikası kurulu, faiz oranını yüzde 5.75 olarak belirlemiştir. Para politikası kurulu (kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı ile bankalar arası para piyasası ve…

Tarımda İş Verimliliği

Belirli bir üretim faaliyeti sonucunda elde edilen mal ve hizmet miktarının, söz konusu üretimi elde etmek için kullanılan işgücü miktarına oranlaması ile bulunan değere emek verimliliği denilmektedir.5 (Prof. Dr. Miran ) İş verimliliği…

Tarımda İş Gücünün Yeri Nedir?

Tanımı ve Özellikleri Tarımda üretimin bir faktörü olan emek, üretime katkıda bulunur ve bunun karşılığı olarak üretimden ücret adı altında bir pay alır. Emek, insanların mal ve hizmet üretimi amacıyla kullandıkları bedensel ve zihinsel…