Eğitim Durumuna Göre İşsizlik Oranları

0

“Üniversite okursan iş bulursun, işsiz kalmazsın!” Bu denklem aslında 25 yıl önce geçerliydi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2016 yılı işgücü istatistiklerini açıkladı. İşgücüne katılma oranı, işgücünün (istihdam edilenler + işsizler) aktif nüfusa oranını ifade etmektedir. Bu oran yükseldikçe toplum içinde üretim sürecine katılmak isteyen bireylerin arttığı söylenebilir. İstihdam oranı, aktif nüfus içerisinde istihdam edilen bireylerin oranını ifade etmektedir. Yani çalışma istek ve yeteneğine sahip olup iş bulabilen bireyleri tanımlamaktadır. İşsizlik oranı ise işsiz nüfusun işgücü içindeki oranını ifade etmektedir. Grafiğe bakıldığında ilköğretim, ortaokul ve orta dengi meslek lisesi mezunlarının 2017 işsizlik oranı %12,5 iken, yüksekokul veya fakülte mezunlarının işsizlik oranı %12,0 dır.

İşsizlik, üniversite mezunları için daha önceleri istisnai ve geçici bir durumken bugün üniversite mezunlarının gündelik hayatının bir parçası. En genel hatlarıyla ifade etmek gerekirse, bu değişimin temel nedeni şu: Üniversite mezunlarının işgücüne katılım eğilimi çok daha yüksek, üniversite mezunu sayısı ve oranı hızla artıyor ancak yeterli sayıda istihdam olanağı sağlanmıyor. Diğer eğitim düzeylerinde uzun süre iş bulamayanlar umudunu kaybedip işgücünden çekilirken, “boşuna mı okuduk” diyen üniversite mezunları iş aramakta ısrar ediyor. Üniversite mezunu işgücü arzı, üniversite mezunu işgücü talebinin üstünde ve aradaki makas giderek açılıyor.

Eğitimli nüfusun işsizlik oranının bu denli artışı, gençleri eğitime küstürme noktasına gelmiştir. Diplomalı işsiz olmamak adına öğrencilere düşen görevler;

  • Üniversite öğrenimi boyunca gönüllü ve zorunlu staj imkanları oluşturmak
  • Mezun olduğunda çalışmayı hayal ettiğin kurumun çalışanları ile sosyal ağlar üzerinden bağlantı kurmak
  • Kariyer portallarından iş fırsatlarını takip etmek,
  • Kariyer fuarları ve etkinliklerinde sektör araştırması yapmak
  • Kişisel gelişime açık olmak

Cevap Yaz